ADB : บริษัท แอ็พพลาย ดีบี จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
25
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
สินค้าอุตสาหกรรม / MAI
ADB และบริษัทย่อย ประกอบธุรกิจ 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) กลุ่มผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกคอมปาวด์ จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสายไฟ สายเคเบิ้ล พื้นรองเท้า 2) ผลิตภัณฑ์กาว จำหน่ายให้กับโรงงานอุตสาหกรรมรองเท้า เฟอร์นิเจอร์ งานก่อสร้างและกลุ่มยานยนต์ โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท และรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าชั้นนำ และ 3) ผลิตภัณฑ์ยาแนวและกาวขนาดเล็ก จำหน่ายทั้งในรูปแบบชนิดหลอด (Cartridge) บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่สำหรับใช้ในงานอุตสาหกรรม และกาวขนาดเล็กสำหรับใช้ในครัวเรือน โดยมีการจำหน่ายให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ปฏิทินหลักทรัพย์

06Mar 2024 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top