AF : บริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
31
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
ธุรกิจการเงิน / MAI
ให้บริการสินเชื่อทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับธุรกิจ เช่น สินเชื่อแฟคตอริ่ง (รับซื้อลดลูกหนี้การค้า) . สินเชื่อเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร และสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในธุรกิจ

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ปฏิทินหลักทรัพย์

05Mar 2024 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top