AIT : บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
41
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้ออกแบบระบบเครือข่ายและระบบสื่อสารอย่างครบวงจร (System Integrator หรือ SI) ให้บริการในกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีลักษณะการขายเป็นแบบเบ็ดเสร็จ หรือ เทิร์นคีย์ (Turn Key) ตั้งแต่การให้คำปรึกษา การวางแผนงานโครงการ การออกแบบระบบ การดำเนินการ การติดตั้ง การฝึกอบรม และการซ่อมบำรุงรักษา

หุ้นเด่นในหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ปฏิทินหลักทรัพย์

01Mar 2024 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
22Apr 2024 XD ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top