AMATAV : บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน)

5
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
42
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจการลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยถือหุ้นใน Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (บริษัทแกน) ร้อยละ 89.99 ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม Amata City Bien Hoa ประเทศเวียดนาม โดยมีรายได้จาก 1) การขายที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรม เขตพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัย 2) การให้บริการเช่าโรงงานสำเร็จรูป อาคารสำนักงาน 3) การบริการสาธารณูปโภค

หุ้นเด่นในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ปฏิทินหลักทรัพย์

07Mar 2024 XM ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top