BCT : บริษัท เบอร์ล่า คาร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
20
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ผลิตและจำหน่ายคาร์บอนแบล็คทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ หลายชนิด เช่น สี หมึกพิมพ์ แบตเตอร์รี่ ตัวนำไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยางต่างๆ

หุ้นเด่นในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top