FE : บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
36
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
มี 3 ธุรกิจหลัก ได้แก่ 1) ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร 2) รับจ้างผลิตชิ้นงานโฆษณา เช่น ภาพยนตร์โฆษณา สปอตวิทยุ ชิ้นงานสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ สื่อดิจิตอล ฯลฯ 3) นายหน้าตัวแทนขายบริการด้านโฆษณา เป็นตัวกลางระหว่างผู้ว่าจ้าง (ลูกค้า) และผู้รับจ้าง (เจ้าของสื่อโฆษณา) ในการลงสื่อโฆษณาต่างๆ

หุ้นเด่นในหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top