Favorite UnFavorite Please Login

GIFT : บริษัท กิฟท์ อินฟินิท จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
13
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
GIFT ดำเนินธุรกิจผลิต จัดหา พัฒนาและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตสินค้าสำเร็จรูป (Chemical Ingredient) สำหรับ1.กลุ่มธุรกิจ HPC (Home care ผลิตภัณฑ์ดูแลครัวเรือน, Personal Care ผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย, Cosmetic ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง) 2.กลุ่มธุรกิจ FBS (Foods ผลิตภัณฑ์อาหาร, Beverage ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม, Supplement ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร)3.กลุ่มธุรกิจ TC (Traditional Medicine ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ, Conventional Medicine ผลิตภัณฑ์ยา แผนปัจจุบัน)4.กลุ่มธุรกิจ PC (Plastics ผลิตภัณฑ์พลาสติก, Coating ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว)

หุ้นเด่นในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ชื่อดัง

ลำดับชื่อล้านหุ้น

ปฏิทินหลักทรัพย์

20Dec 2023 XW ไม่ได้สิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top