GUNKUL : บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

1
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
137
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
ทรัพยากร / พลังงานและสาธารณูปโภค
1. กลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังงานลม และให้บริการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า2. กลุ่มธุรกิจวิศวกรรม และTurnkey แบบครบวงจรการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน สถานีไฟฟ้า ระบบสายส่ง ระบบไฟฟ้าลงดิน เคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบไมโครกริด และระบบกักเก็บพลังงาน3. กลุ่มธุรกิจอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงผลิต จัดหา และจำหน่ายอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และพลังงานทางเลือก4. กลุ่มธุรกิจ Ecosystem Business Platform & Innovationระบบนิเวศทางธุรกิจและนวัตกรรมที่ส่งเสริมการทำธุรกิจของบริษัทร่วมกับพันธมิตร5. กลุ่มธุรกิจกัญชงและกัญชาแบบครบวงจร

หุ้นเด่นในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภค

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top