IVL : บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

1
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
128
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
สินค้าอุตสาหกรรม / ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างบริษัทแบ่งออกเป็น 3 ส่วนธุรกิจ ได้แก่ Combined PET (CPET) ไฟเบอร์ และ Integrated Oxides and Derivatives (IOD)

หุ้นเด่นในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top