JKN : บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
92
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
บริการ / สื่อและสิ่งพิมพ์
บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจดังนีิ้ 1. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ในประเทศ 2. ธุรกิจให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์ไปยังต่างประเทศ 3. ธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้า 4. ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 5. ธุรกิจการบริหารจัดการลิขสิทธิ์นางงามจักรวาล

หุ้นเด่นในหมวดสื่อและสิ่งพิมพ์

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

วีดีโอล่าสุด

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top