PPPM : บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)

0
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
37
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร / ธุรกิจการเกษตร
บริษัทมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจในธุรกิจจำหน่ายและผลิตอาหารสัตว์น้ำและสัตว์เลี้ยง โดยแบ่งเป็น สายการผลิตอาหารกุ้ง (Shrimp Feed) สายการผลิตอาหารปลา (Fish Feed) และอาหารสัตว์เลี้ยง (PET Food)

หุ้นเด่นในหมวดธุรกิจการเกษตร

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top