TAKUNI : บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1
Talks
iจำนวนข่าววันนี้
61
Views
iยอดเข้าชมวันนี้
ทรัพยากร / MAI
กลุ่มบริษัททาคูนิ ดำเนินธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquid Petroleum Gas: LPG) และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจเป็น 7 กลุ่ม คือ คือ 1. ธุรกิจจัดหา/จำหน่ายแก๊ส LPG บริษัทฯ เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 7 2.ธุรกิจขนส่งทางบก เป็นผู้ให้บริการขนส่งแก๊สLPG และแอมโมเนีย 3. ธุรกิจ ให้บริการก่อสร้างแก๊สและน้ำมัน ในลักษณะ Engineering Procurement Construction (EPC)4. ธุรกิจติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ เป็นผู้จำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบก๊าซ และให้บริการติดตั้งระบบก๊าซ LPG และ NGV สำหรับยานยนต์ 5. ธุรกิจบริการทดสอบและตรวจสอบด้านความปลอดภัยทางวิศวกรรม สำหรับระบบงานท่อก๊าซและอุปกรณ์นิรภัยสำหรับอุตสาหกรรมและสถานีบริการและตรวจสอบระบบก๊าซสำหรับยานยนต์ตามที่กฎหมายกำหนด 6. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 7. ธุรกิจประกอบ และจัดจำหน่ายมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

หุ้นเด่นในหมวดMAI

ลำดับหุ้น#Talk

หุ้นที่ถูกหาข่าวมากที่สุด

ลำดับหุ้น#View

ประเด็นข่าวล่าสุด

All Social News Official
to top